Pronájem na Slovensko

Na dobu určitú – Zapožičanie:

Prenájom na 1 deň – 20 E
Na viac dní bude cena podľa dohody.
+ doprava

Možnosť zapožičania modelu na jednorazové akcie (rauty, cateringové akcie, firemné akcie apod.) za18 E / deň s možnosťou dodávky pomarančov za veľkoobchodnú cenu. V cene zapožičania nie je zahrnutá doprava na miesto konania akcie. V prípade vyzdvihnutia tovaru odberateľom na našej adrese v Brne – Modřicích, sa doprava do ceny nezapočítava. V opačnom prípade sa doprava dohodne individuálne, pokiaľ možno s dostatočným časovým predstihom.
 

Na dobu neurčitú :

Možnosť prenájmu technológie na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace za 150 E / mesiac.

Počas celej doby trvania nájmu má zákazník zdarma k dispozícií reklamné predmety na podporu predaja, a tiež poháre určené k podávaniu čerstvej šťavy, aby drink výborne vyzeral, pretože marketing je základ úspechu predaja každého výrobku.

V regiónoch Brno a okolí, kde má naša firma pravidelné rozvozové okná máte navyše možnosť pravidelných dodávok pomarančov za veľkoobchodné ceny od našej spoločnosti.

V prípade využitia tejto služby, získavate za cenu mesačného podnájmu nielen špičkový automatický citrusovač a všetky reklamné predmety určené na podporu predaja, ale aj dopravu citrusovača po celom území ČR zdarma. Automat Vám zdarma privezieme, nainštalujeme, zaškolíme personál a dáme všetky potrebné rady a inštrukcie.
Na dobu neurčitú s možnosťou odkúpenia:
Akcia:
Možnosť využitia 6-mesačnej skúšobnej doby, počas ktorej môžete prístroj vyskúšať bez rizika vysokej investície a potom sa rozhodnúť, či si ho zakúpite, alebo nie.

Mesačná sadzba predstavuje 150 E / mesiac, pričom po uplynutí skúšobnej doby máte možnosť odkúpiť prístroj za zostatkovú hodnotu (bez navýšenia), ktorá sa rovná zaobstarávacej cene zníženej o súhrn už zaplatených mesačných splátok. Zaobstarávacia cena závisí na výške amortizácie prístroja, spravidla sa dá počítať so zľavou 20% oproti bežnej cene. Po skončení 6-mesačnej lehoty môže zákaznik za technológiu jednorázovo doplatiť (bez navýšenia) a tým si ju odkúpiť, alebo pokračovať v splátkovom režime odkúpenia, ktorý je dohodnutý individuálne. Prípadne môže prejsť do režimu prenájom.

Po celú dobu používania technológie má zákazník zdarma k dispozícií reklamné predmety na podporu predaja, pretože marketing je základ predaja každého výrobku.